English
06/07/2012 04:14
Trung ương Hội Đông y thông báo về việc triển khai luật khám chữa bệnh

     TRUNG ƯƠNG                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM                                                                                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

       Số:  22/HĐY                                                                              

Kính gửi:   Hội Đông y các tỉnh, thành phố.

 

       Để triển khai thực hiện Điều 2 khoản 8 Luật khám bệnh, chữa bệnh: Lương y là những người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền, có kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Bộ y tế hoặc Sở y tế công nhận sau khi có ý kiến của Hội Đông y Trung ương hoặc Hội Đông y tỉnh.  

Bộ y tế đã phối hợp với Trung ương hội Đông y Việt Nam dự thảo Thông tư hướng dẫn xét cấp giấy Chứng nhận Lương y để Sở y tế các tỉnh, thành phố tiến hành các bước cấp Giấy chứng nhận Lương y cho những người có đủ trình độ chuyên môn Đông y; Trong dự thảo Thông tư Hội đồng thi sát hạch Chứng nhận Lương y do Giám đốc sở làm Chủ tịch hội đồng, Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch hội Đông y tỉnh làm Phó Chủ tịch hội đồng.

Để có ý kiến sát thực và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Hội viên, Trung ương Hội Đông y Việt Nam thống nhất chỉ đạo Hội Đông y các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung công tác sau:

1. Tăng cường, củng cố tổ chức, mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Đông y cấp huyện và cấp xã; làm cơ sở cho việc xác định trình độ chuyên môn Đông y của Hội viên.

2. Tổ chức học tập quán triệt nội dung Luật khám bệnh, chữa bệnh chú trọng vào các điều, khoản liên quan đến Đông y (YHCT).

             3. Tổ chức giao ban hàng tháng giữa Hội Đông y cấp Tỉnh với cấp Huyện để thực hiện các công việc cụ thể:

- Kịp thời nắm bắt đầy đủ mọi thông tin và hoạt động của cán bộ hội viên trong phạm vi mình quản lý, trên cơ sở đó xác nhận trình độ chuyên môn cho cán bộ hội viên, một cách công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, hạn chế sai sót; đúng pháp luật.

- Sinh hoạt, trao đổi chuyên môn học thuật, những môn thuốc hay những bài thuốc quí để nâng cao trình độ, tăng cường công tác thừa kế, phát huy, phát triển Đông y.

- Tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến Đông y; phân bổ Tạp chí Đông y cho cán bộ, hội viên để cung cấp thông tin chính thống về công tác Hội thống nhất từ Trung ương đến cơ sở và cập nhật kiến thức chuyên môn Đông y.

- Xét chọn những cán bộ hội viên có nhiều thành tích đề nghị Trung ương và các cấp khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng.

- Phát triển Hội viên mới.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề cho cán bộ hội viên.

5. Tham gia sinh hoạt cụm hoặc đăng cai tổ chức sinh hoạt cụm theo phân công trên cơ sở giao lưu, rút kinh nghiệm lẫn nhau trong khu vực để cùng đẩy mạnh công tác Hội của địa phương đơn vị mình.

6. Các công tác khác thực hiện theo Điều lệ đã phê duyệt và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 24/CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Về phát triển nền Đông y Việt Nam và hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định 2166/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”.

Nhận được công văn này đề nghị Hội Đông y các tỉnh thành phố triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc báo cáo về thường trực Trung ương Hội.

 

                                                                                                                                   T/M .THƯỜNG TRỰCTRUNG ƯƠNG HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM

                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                        

                                                                                                      ( Đã ký)
 

           
                                                                                                                               Trần Văn Bản

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
Chương trình đào tạo các lớp Lương y
Giới thiệu chung về Hội Đông y Việt nam
Số người trup cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 2
Trang Thông tin điện tử Trung ương Hội Đông y Việt Nam
Giấy phép số 164/GP-TTĐT cấp ngày 08/09/2011 của Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử -
Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 19 Phố Tông Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3.935.0572 - Fax: (84-4)3.934.9067 - Email: info@votma.org.vn
Powered by: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ 
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)62821016 - Fax (84-4)39740617 
Email: websitemaster@moha.gov.vn