English
23/05/2011 08:07
Thông báo tuyển sinh

 

TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
 


Số : 80/TB-HĐY
V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng Lương y chuyên sâu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

 
Kính gửi: Hội Đông y các tỉnh, thành phố
 
Để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn Đông y cho cán bộ hội viên Đông y trong cả nước, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân và thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh.
Ban Chuyên môn Trung ương Hội Đông y Việt Nam quyết định chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên sâu và cấp 16 chứng chỉ theo chương trình đã thống nhất toàn quốc.
Thời gian học 24 tháng;
Hình thức học: Học tập trung và ngoài giờ.
Triệu tập lớp vào ngày 1 tháng 6 năm 2011.
Địa điểm học: Tại Trung ương Hội Đông y Việt Nam, 19 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Về tiêu chuẩn: Văn hóa tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc Bổ túc trung học, tuổi đời không hạn chế nhưng đủ sức khỏe để đi lại và học tập trong suốt thời gian học tập.
Trung ương Hội Đông y Việt Nam thông báo để Hội Đông y các tỉnh, thành phố biết và cán bộ, hội viên có nhu cầu học tập nộp hồ sơ về Văn phòng Trung ương Hội Đông y Việt Nam;
Địa chỉ: 19 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
Điện thoại: 043.8253006
Liên hệ với Bs. Hoàng Bội Hương: Văn phòng Trung ương Hội Đông y Việt Nam.
Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin học.
- Lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.
- Phiếu khám sức khỏe.
- Phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp văn hóa PTTH hoặc bổ túc TH.
- Các văn bằng khác (nếu có).
Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu VP.
 
TM. THƯỜNG TRỰC
TRUNG ƯƠNG HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
Chủ tịch
 
(Đã ký)
 
 
Trần Văn Bản
 

Ban Chuyên môn - Trung ương Hội Đông y Việt Nam

 

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI ĐÔNG Y VIỆT NAM
Chương trình đào tạo các lớp Lương y
Giới thiệu chung về Hội Đông y Việt nam
Số người trup cập
Lượt truy cập
00000-1
Khách online 3
Trang Thông tin điện tử Trung ương Hội Đông y Việt Nam
Giấy phép số 164/GP-TTĐT cấp ngày 08/09/2011 của Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử -
Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 19 Phố Tông Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3.935.0572 - Fax: (84-4)3.934.9067 - Email: info@votma.org.vn
Powered by: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ 
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)62821016 - Fax (84-4)39740617 
Email: websitemaster@moha.gov.vn